Liên Lạc

Nếu bạn muốn liên lạc/ trao đổi với chúng tôi, bạn có thể điền vào các mẫu, hoặc liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng một trong những cách đưa ra dưới đây.

If you wish to contact / communicate with us, you can fill in the following form, or contact us using one of the ways given below.

[contact-form 1 "bvn-contact"]

Cộng Đồng Tôn Giáo Baha’i Việt Nam / Baha’i Community of Vietnam

Địa chỉ / Address: 250 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú,  TP Hồ Chí Minh
Điện thoại / Phone: +84.8.66749593
Email: nsa.bahai.vn@gmail.com
Website: www.bahai.org.vn
Đại diện / Attn.: Ông Nguyễn Đình Thỏa

Trang web của Trung Tâm Baha’i Thế Giới / Official Global Baha’i Website

Website: www.bahai.org

Trang web của một số Cộng Đồng Baha’i trên Thế Giới / Baha’i Websites from around the world

Châu Phi / Africa

Châu Mỹ / Americas

Châu Úc và Đại Dương / Australia and Oceania

Châu Á / Asia

Châu Âu / Europe